Compra d´immobles

Compra d´immobles
  • Cerca dimmobles.
  • Àmplia oferta de propietats.
  • Assessorament sobre la base de les necessitats particulars del client.
  • Investigació i revisió documental de la propietat.
  • Contracte d'arres penitencials.
  • Acompanyament davant de notari.
  • Registre de la propietat.
  • Transferència de serveis (aigua, llum, gas, etc.)
  • Servei postvenda.