Condicions de reserva

CONDICIONS DEL CONTRACTE DE RESERVA DE LLOGUER D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC


1. CONFIRMACIÓ: Aquest document representa la confirmació de la reserva de lloguer d’habitatge d’ús turístic pel període, import i ocupants especificats anteriorment.

2. OCUPANTS: El client només podrà allotjar el número màxim de persones definits en les característiques de l’apartament.

3. TAXA TURÍSTICA: L’import de la reserva es veurà incrementat per una Taxa turística durant les primeres 7 nits i per un import de 1€ per persona major de 16 anys.

4. ENTRADA: L’horari d’entrada a l’habitatge és de 16h a 19h del primer dia de l’estada. El lloc de trobada per al lliurament de les claus és a l’adreça que consta a la part superior dreta d’aquest document.

5. PAGAMENT: La resta del 60% es farà un mes abans d'arribar i al moment de l'entrada es farà el pagament de la resta, càrrec de gestió, càrrec de neteja i així com de la Taxa turística.

6. MODIFICACIONS: Ens reservem el dret a canviar l’apartament contractat per un de similars característiques o superiors en casos de força major com ocupacions o desperfectes sobrevinguts després de la data de la reserva. Aquests canvis no tindran cap cost pel client.

7. GARANTIA: El client deixarà a l’entrada un dipòsit en garantia en efectiu per l'import que consta especificat a la reserva. Aquest dipòsit és tornarà a la sortida íntegrament excepte en el cas que es detectessin desperfectes a l’apartament, al mobiliari o a l’equipament o situacions d’extrema brutícia i deixalles. El cost que comporti el restabliment de les condicions que tenia l’apartament a l’entrada seran descomptats de l’import del dipòsit.

8. ANUL·LACIÓ D'UNA RESERVA: Les despeses que s'aplicaran, sobre l'import de reserva efectuat, seran les que segueixen:

10% de l'import total de la reserva des del moment de la realització de la reserva fins 43dies abans de la data d'entrada.
50% de l'import total de la reserva entre 42 i 29 dies abans de la data d'entrada.
80% de l'import total de la reserva entre 28 i 2 dies abans de la data d'entrada.
100% de l'import total de la reserva 1dia abans o el mateix dia d'entrada.